Bli hälsoklok

Hållbar livsstil - 6 viktiga områden

Träningsböcker är alltid intressant litteratur om man har intresset för det. När jag läste boken, Bli Hälsoklok, Lofsans bok om hållbar livsstil, av författaren Lovisa Sandström, kommer hela livets vardagsutmaningar med som en helhet. Hon tar i huvudsak upp 6 områden som är viktigt att ha kontroll på.

Jag rekommenderar att du läser boken för att på ett förståligt och enkelt sätt börja en ny bana och livstil direkt. Jag har tagit till mig alla punkter och har dom som en naturlig del i mitt liv, under de sista 3 åren; vilket gjort att jag känner stor förändring och mer lugn men mindre oro i min vardag.

 

Läs också inläggen, må bättre genom att öka din hälsobalans, och inlägg om definition av hälsa.

 

 

 

Bli hälsoklok

LOFSANS BOK OM HÅLLBAR LIVSSTIL

Författare: Lovisa Sandström

Lofsan som skrivit boken tar upp de lärdomar som hon erfarit genom att varit aktiv personlig tränare under många år. Hon gör detta på ett lättsamt sätt och tydligaförklaringar och exempel. Verklighetsbaserdad bok. Nedan följer en kort sammanfatting av boken av det som jag tyckte var värdefullt att ta in i min vardag. Läs boken och se vad det är som ger dig aha upplevelser och hjälper dig i den situation du är i just nu. 

 

Lofsan vill förmedla hur du som läsare skall kunna förverkliga en mer hållbar vardag och hållbar livsstil. Börjar med generella fakta och insikter om Svenskens hälsa, som kan vara bra att ha som grund. Vidare bygger boken bygger på 6 områden

  • Rörelse
  • Träning
  • Moivation
  • Stress
  • Kost
  • Sömn

 

Rörelse

Att röra på sig är viktigt. Klargör också skillnaden mellan rörelse, det vi i daglig tal kallar motion eller vardagsmotion. Sedan är det den mer målbaserade träningen, där man förväntar sig en förbättring eller ökning av något slag.

Vardagsmotion är viktigt. En person som har mycket vardagsmotion i sin vardag kan faktiskt ha användt mer energi än en person som är passiv hela dagarna men kanske tränar några gånger i veckan. Boken förklarar 3 typer av förbränning (Nit, Grund och träning).

Träning

Självklart skriver Lofsan om träning. hon arbetar som PT sedan många år så det är naturligt. Hon tar fram flera bra tips om hur man skall träna och om vad man kan förvänta sig av sin träning. Detta förklaras genom en en grov uppdelning. Där rörelse, kondition och formtopp bygger som en pyramid.

Behåll motivationen

Det som ofta är avgörande för att träningen skall bli lyckead och fortgå är att motivationen till träningen är rätt. Hon talar om inre och yttre motiviation, alltså hur bra det känns i kroppen att träna, eller hur träningen ändrar fysiska kroppen i form av muskler och så vidare.  Vidare är både responsiv och spontan motivation viktig. Man skall också ställa sig frågan varför man tränar. Om man tvingar sig att träna eller om man vill träna är olika utgångspunkter. Det är såklart enklare om man vill träna för att få en långsiktig träningsvana. Vad är din drifkraft till att träna?

Stress

Det är ett vanligt problem att människor känner stress. Boken tar upp även detta. Man kan påverka sin stressnivå, eller stresskänslighet. Så, kondition, stress och även depression hör ihop.

Kost

Boken tar upp vikten av rätt kost också. Bland annat att man skall äta varierat. Men, även här gäller det att veta vad man vill uppnå. Är det så att man vill gå ned i vikt, så skall man se till att energiuttaget kommer vara högre än energiintaget i kroppen. Alltså äta mindre kalorier. Men, om man tränar mycket kan det vara så att man måste äta rätt för att kunna fortsätta att träna, så att kroppen kan byggas upp i stället för att brytas ned.

Sömn

Boken talar också om vikten av att man har en god nattsömn. Olika tekniker framställs.

Analys av dig själv för att hitta din utgångspunkt och rätta träningsplanplan

Lofsan berättar att hon börjar med att skapa en bild av varje person hon hjälper. Det hjälper för kunna ge så bra råd som möjligt. Här följer de 25 frågorna som du själv kan ställa dig själv. Detta kan sedan vara en bra utgångspunkt då du själv planerar din träning, eller om du tar hjälp av en personlig tränare som skall lägga upp ett realistiskt program för dig.

 

 1. Beskriv din träningsbakgrund
 2. Vad har du för sysselsättning. bedömma vardagsmortion, arbetstider
 3. Har du familj eller ensam
 4. Om du har barn, när är dom födda. Är dom ett hinder eller inte
 5. är du gravid, när är det väntat
 6. Har du skador eller annan smärta.
 7. Om du har problem med smärta, har du fått en diagnos av läkare.
 8. Vad är syftet med träningen.
 9. Vill du förändra din kost. man behöver inte förändra om man inte vill, det beror på ditt mål
 10. Vad är ditt mål. När skall du nå det.
 11. Kan du rangordna det du vill förändra i din livsstil
 12. Vilka är dina drivkrafter. tycker du om det eller måste för att....
 13. Vika är dina favoritpass. Ofta räcker dom långt.
 14. Hur beskriver du dina fysiskt starka sidor.
 15. Vilka tror du är dina fysiska svagheter.
 16. Beskriv dina starka mentala sidor. Kämpa på eller ..
 17. Vad tror du dina mentala utmaningar är. Att du ger upp, eller
 18. VAd tycker du är bra med det du äter idag.
 19. Vad tror du att du måste förändra i din kost.
 20. Hur ser en vanlig träningsvecka ut för dig nu. täningsprogram
 21. Hur ser din träning ut i en drömvärld. hur många psss per vecka, mängd
 22. Hur mycket tid eller antal pass kan du träna per vecka
 23. Var planderar du att träna någonstans.
 24. Vilka träningsredskap har du tillgång till
 25. skriv ned 3 vandliga träningsdagar

(utdrag ur boken: Bli Hälsoklok. Lovisa Sandström)

 

Detta analyserar sedan Lofsan, eller någon annan som skall ge dig träningsråd. Då kan hon ta fram ett paket som är realistiskt, för dig.

 

 

Avslutande tips

 • Sikta inte mot sjärnorna direkt. Börja i det lilla, så att det blir genomförbart.
 • Lev med kvalitet, där man tar in sitt liv i träningen.
 • Att bli hälsoklok handlar om så mycket mer än bara träning. För att det skall fungera livet ut.

Hoppas att du känner dig motiverad att komma igång med din förändring eller fortsatta resa om du redan är igång innan du läste denna text. Jag rekommenderar att du läser boken oavsett, för den ger ny energi och förklaringar på det mesta inom detta. Du kan köpa boken på många ställen, bland annat på Adlibris, här är en länk till boken Bli hälsoklok.

er#14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Please reload

Please Wait