Allmänna villkor

Genom att besöka denna webbsida (energirikare.se) och dess sub-domäner, accepterar du våra villkor, som redovisas nedan.

Om energirikare.se

Vi har skapat denna webbsida för att publicera information som vi avser skall inspirera läsarens vardag, till att bli mer energirik. Det är i huvudsak ämnen som berör hälsa, rörelse och kost. Besökaren kan prenumerera på vårt inspirationsbrev också kallat nyhetsbrev. Det innehåller nyheter, information och eventuellt erbjudanden.

Villkoren gäller både webbsidan och inspirationsbrevet .

Ansvar och ansvarsfriskrivning

Det som publiseres skall endast ses som information och inspiration och skall inte ses som ordination eller annan professionell bedömning av ett ämne. Innehåller skall inte ses som fullständig information som skall användas för läsarens beslut, utan det är upp läsarens egen bedömning och egen risk att använda information. Användandet av webbplatsen och inspirationsbrevet och de handlingar som du utför utifrån informationen, ligger ensamt på dig som användare.

Genom att godkänna dessa villkor medger du tt ersätta energirikare för samtliga förluster och skador som vållats energirikare genom att handla i strid mot dessa villkor.

energirikare garanterar inte att webbplatsen är tillgänglig, funktionsduglig, säker, viss kvalitet eller användandet i övrigt. Inte heller riktigheten i det innehåll som publiceras. energirikare lämnar inte heller några garantier för de produkter och tjänster som nämns på i innehållet på webbsidan och in inspirationsbrev.

Energirikare ansvarar inte för otillåten åtkomst eller för ändringar av material som publicerats på webbsidan. energirikare ansvarar inte för brottsliga handlingar eller handlingar som utgör intrång i tredje mans rättigheter. som sker genom användande av energirikare.se

Energirikare kan inte läggas något ansvar för eventuella förluster eller skador som sker i samband med användning av webbsidan och inspirationsbrev, eller handlingar som ligger till grund från webbsidan. De inlägg och information som publiceras kan innehålla felaktigheter och/ eller kan information blivit utelämnad.

Integritetspolicy och cookies

Hur vi hanterar personuppgifter och information samt hur vi använder cookies kan du läsa mer om på dokumentet om Integritetspolicy.

Annonsering, samarbeten och annonslänkar

Energirikare använder sig av annonslänkar och företagssamarbeten för att finansiera webbsidan. Genom den eventuella ersättning som erhålls, genom att du klickar på en annonslänk eller betalar för en produkt eller tjänst kan vi hålla webbsidan uppdaterad och intressant att besöka.

Annonslänkar märks ut med texten "annonslänk", "inlägget innehåller annonslänk" eller liknande. Det gör vi för att tydligt visa att det rör sig om en annonslänk.

Energirikare har inget ansvar för eventuella kostnader, förluster eller andra konsekvenser som kan uppkomma i samband med handlingar som vidtas grundat på innehållet på hemsidan, eventuella parter eller inspirationsbrev.

Mer information om vår annonspolicy här.

Otillåten användning och rättigheter

Webbsidan energirikare.se, dess sub-domäner och tjänster är endast till för privat bruk och får inte användas på ett sätt att energirikare eller annan drabbas av skada eller besvär.

Du har inte rätt att kopiera, ändra, publicera, reproducera eller vidaresända information (verk) som utgör en del av energirikare webbsida eller dess tjänster.

 

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med energirikare. Kan du göra det genom info@energirikare.se